Al Raha Gardens Plaza

Al Raha Plaza, Abu Dhabi, Khalifa A, UAE